• M 22-1 पद्मासन (9 इंच) Quick View
  • Sale!
   M 22-1 पद्मासन (9 इंच) Quick View
  • M 22-1 पद्मासन (9 इंच)

  • 801.00
  • क्रमांक : M 22-1 नाव – पद्मासन प्रकार - लाल माती ऊंची - 9  इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर त्याच मातीमध्ये झाड लावता येईल.   देणगी मूल्य - 801/-
  • Add to cart
 • M 22-2.1 सिंहासन (11 इंच) Quick View
  • Out of Stock
   Sale!
   M 22-2.1 सिंहासन (11 इंच) Quick View
  • M 22-2.1 सिंहासन (11 इंच)

  • 1,001.00
  • क्रमांक : M 22-2.1 नाव – सिंहासन प्रकार - लाल माती ऊंची - 11  इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर त्याच मातीमध्ये झाड लावता येईल.   देणगी मूल्य - 1001/-
  • Read more
 • M 22-2.2 पद्मासन (11 इंच) Quick View
  • Sale!
   M 22-2.2 पद्मासन (11 इंच) Quick View
  • M 22-2.2 पद्मासन (11 इंच)

  • 1,001.00
  • क्रमांक : M 22-2.2 नाव – पद्मासन प्रकार - लाल माती ऊंची - 11  इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर त्याच मातीमध्ये झाड लावता येईल. देणगी मूल्य - 1001/-
  • Add to cart
 • M 22-2.3 लालबाग (11 इंच) Quick View
  • Sale!
   M 22-2.3 लालबाग (11 इंच) Quick View
  • M 22-2.3 लालबाग (11 इंच)

  • 1,001.00
  • क्रमांक : M 22-2.3 नाव – लालबाग प्रकार - लाल माती ऊंची - 11  इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर त्याच मातीमध्ये झाड लावता येईल.   देणगी मूल्य - 1001/-
  • Add to cart
 • M 22-3.1 बैठक (12 इंच) Quick View
  • Sale!
   M 22-3.1 बैठक (12 इंच) Quick View
  • M 22-3.1 बैठक (12 इंच)

  • 1,201.00
  • क्रमांक : M 22-3.1 नाव – बैठक प्रकार - लाल माती ऊंची - 12  इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर त्याच मातीमध्ये झाड लावता येईल.   देणगी मूल्य - 1201/-
  • Add to cart
 • M 22-3.2 शंख बालगणेश (12 इंच) Quick View
  • Sale!
   M 22-3.2 शंख बालगणेश (12 इंच) Quick View
  • M 22-3.2 शंख बालगणेश (12 इंच)

  • 1,201.00
  • क्रमांक : M 22-3.2 नाव – शंख बालगणेश प्रकार - लाल माती ऊंची - 12  इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर त्याच मातीमध्ये झाड लावता येईल.   देणगी मूल्य - 1201/-
  • Add to cart
 • M 22-3.3 पूजा बैठक (12 इंच) Quick View
  • Sale!
   M 22-3.3 पूजा बैठक (12 इंच) Quick View
  • M 22-3.3 पूजा बैठक (12 इंच)

  • 1,201.00
  • क्रमांक : M 22-3.3 नाव – पूजा बैठक प्रकार - लाल माती ऊंची - 12  इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर त्याच मातीमध्ये झाड लावता येईल.   देणगी मूल्य - 1201/-
  • Add to cart
 • M 22-3.4 सिंहासन (12 इंच) Quick View
  • Sale!
   M 22-3.4 सिंहासन (12 इंच) Quick View
  • M 22-3.4 सिंहासन (12 इंच)

  • 1,201.00
  • क्रमांक : M 22-3.4 नाव – सिंहासन प्रकार - लाल माती ऊंची - 12  इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर त्याच मातीमध्ये झाड लावता येईल.   देणगी मूल्य - 1201/-
  • Add to cart
 • M 22-3.5 फेटा (12 इंच) Quick View
  • Sale!
   M 22-3.5 फेटा (12 इंच) Quick View
  • M 22-3.5 फेटा (12 इंच)

  • 1,201.00
  • क्रमांक : M 22-3.5 नाव – फेटा प्रकार - लाल माती ऊंची - 12  इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर त्याच मातीमध्ये झाड लावता येईल.   देणगी मूल्य - 1201/-
  • Add to cart
 • M 22-4.1 बैठक (13 इंच) Quick View
  • Sale!
   M 22-4.1 बैठक (13 इंच) Quick View
  • M 22-4.1 बैठक (13 इंच)

  • 1,401.00
  • क्रमांक : M 22-4.1 नाव – बैठक प्रकार - लाल माती ऊंची - 13  इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर त्याच मातीमध्ये झाड लावता येईल.   देणगी मूल्य - 1401/-
  • Add to cart
 • M 22-4.2 लालबाग (13  इंच) Quick View
  • Sale!
   M 22-4.2 लालबाग (13  इंच) Quick View
  • M 22-4.2 लालबाग (13  इंच)

  • 1,401.00
  • क्रमांक : M 22-4.2 नाव – लालबाग प्रकार - लाल माती ऊंची - 13  इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर त्याच मातीमध्ये झाड लावता येईल.   देणगी मूल्य - 1401/-
  • Add to cart
 • M 22-5.1 कमळ (14 इंच) Quick View
  • Sale!
   M 22-5.1 कमळ (14 इंच) Quick View
  • M 22-5.1 कमळ (14 इंच)

  • 1,601.00
  • क्रमांक : M 22-5.1 नाव – कमळ प्रकार - लाल माती ऊंची - 14  इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर त्याच मातीमध्ये झाड लावता येईल.   देणगी मूल्य - 1601/-
  • Add to cart