• S – 1.1 बैठे गणपती (8 इंच) Quick View
  • Out of Stock
   Sale!
   S – 1.1 बैठे गणपती (8 इंच) Quick View
  • S – 1.1 बैठे गणपती (8 इंच)

  • 351.00
  • क्रमांक - S - 1.1 नाव - बैठे गणपती प्रकार - शाडू माती ऊंची - 8  इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. दीड तासात गणेशमूर्ती विरघळणार. देणगी मूल्य - 351/-
  • Read more
 • M 22-1 पद्मासन (9 इंच) Quick View
  • Sale!
   M 22-1 पद्मासन (9 इंच) Quick View
  • M 22-1 पद्मासन (9 इंच)

  • 801.00
  • क्रमांक : M 22-1 नाव – पद्मासन प्रकार - लाल माती ऊंची - 9  इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर त्याच मातीमध्ये झाड लावता येईल.   देणगी मूल्य - 801/-
  • Add to cart
 • M 22-2.1 सिंहासन (11 इंच) Quick View
  • Out of Stock
   Sale!
   M 22-2.1 सिंहासन (11 इंच) Quick View
  • M 22-2.1 सिंहासन (11 इंच)

  • 1,001.00
  • क्रमांक : M 22-2.1 नाव – सिंहासन प्रकार - लाल माती ऊंची - 11  इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर त्याच मातीमध्ये झाड लावता येईल.   देणगी मूल्य - 1001/-
  • Read more
 • S – 5.1 फेटेवाला (9 इंच) Quick View
  • Out of Stock
   Sale!
   S – 5.1 फेटेवाला (9 इंच) Quick View
  • S – 5.1 फेटेवाला (9 इंच)

  • 751.00
  • क्रमांक - S - 5.1 नाव - फेटेवाला प्रकार - शाडू माती ऊंची - 9  इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. दीड तासात गणेशमूर्ती विरघळणार. देणगी मूल्य - 751/-
  • Read more
 • M 22-2.2 पद्मासन (11 इंच) Quick View
  • Sale!
   M 22-2.2 पद्मासन (11 इंच) Quick View
  • M 22-2.2 पद्मासन (11 इंच)

  • 1,001.00
  • क्रमांक : M 22-2.2 नाव – पद्मासन प्रकार - लाल माती ऊंची - 11  इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर त्याच मातीमध्ये झाड लावता येईल. देणगी मूल्य - 1001/-
  • Add to cart
 • M 22-2.3 लालबाग (11 इंच) Quick View
  • Sale!
   M 22-2.3 लालबाग (11 इंच) Quick View
  • M 22-2.3 लालबाग (11 इंच)

  • 1,001.00
  • क्रमांक : M 22-2.3 नाव – लालबाग प्रकार - लाल माती ऊंची - 11  इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर त्याच मातीमध्ये झाड लावता येईल.   देणगी मूल्य - 1001/-
  • Add to cart
 • S – 1.3 शेंदूरी पीतांबर (8 इंच) Quick View
 • M 22-3.1 बैठक (12 इंच) Quick View
  • Sale!
   M 22-3.1 बैठक (12 इंच) Quick View
  • M 22-3.1 बैठक (12 इंच)

  • 1,201.00
  • क्रमांक : M 22-3.1 नाव – बैठक प्रकार - लाल माती ऊंची - 12  इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर त्याच मातीमध्ये झाड लावता येईल.   देणगी मूल्य - 1201/-
  • Add to cart
 • S – 5.2 गणराज गणपती (9 इंच) Quick View
 • M 22-3.2 शंख बालगणेश (12 इंच) Quick View
  • Sale!
   M 22-3.2 शंख बालगणेश (12 इंच) Quick View
  • M 22-3.2 शंख बालगणेश (12 इंच)

  • 1,201.00
  • क्रमांक : M 22-3.2 नाव – शंख बालगणेश प्रकार - लाल माती ऊंची - 12  इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर त्याच मातीमध्ये झाड लावता येईल.   देणगी मूल्य - 1201/-
  • Add to cart
 • S – 3 श्री गणपती (9 इंच) Quick View
  • Out of Stock
   Sale!
   S – 3 श्री गणपती (9 इंच) Quick View
  • S – 3 श्री गणपती (9 इंच)

  • 521.00
  • क्रमांक - S - 3 नाव - श्री गणपती  प्रकार - शाडू माती ऊंची – 9 इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. दीड तासात गणेशमूर्ती विरघळणार. देणगी मूल्य - 521/-
  • Read more
 • M 22-3.3 पूजा बैठक (12 इंच) Quick View
  • Sale!
   M 22-3.3 पूजा बैठक (12 इंच) Quick View
  • M 22-3.3 पूजा बैठक (12 इंच)

  • 1,201.00
  • क्रमांक : M 22-3.3 नाव – पूजा बैठक प्रकार - लाल माती ऊंची - 12  इंच वैशिष्ठ्य - घरी विसर्जन करू शकता. गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर त्याच मातीमध्ये झाड लावता येईल.   देणगी मूल्य - 1201/-
  • Add to cart